Vänförening

Trevligt att du vill bli medlem i vår vänförening

Som medlem har du tillträde till alla de aktiviteter som vänföreningen arrangerar tillsammans med Vingården Stora Boråkra.

MEN du måste blivit medlem dagen innan ett arrangemang. Först då är du en del av vänföreningens slutna sällskap.

Logga in med Facebook för att automatiskt registrera ditt namn och e-post.

Alternativt använd det här formuläret:

Alla fält fylldes inte i korrekt, vänligen bekräfta det ifyllda.
Kunde inte skicka bekräftelsemail. Kontakta oss gärna manuellt för att rapportera problemet.
Något ospecificerat gick fel. Kontakta oss gärna manuellt för att rapportera problemet.
Välkommen som medlem i Vingården Stora Boråkras vänförening. Ett bekräftelsemail har skickats till dig.